– Folk skal få med seg både Madrugada – og FKH-kampen

– Vi kommer til å forskyve litt slik at folk kan gå rett fra FKH-kampen til Madrugada-konserten og få med seg begge deler, sier festivalsjef Bjarne Dankel jr.