Lager verk om Sildajazz som heter Sillajass

– Dette er en gyllen mulighet til å skrive om byen og Sildajazz, sier Odin Staveland.