– Jeg er mer opptatt av disiplin enn talent

– Disiplin er min beste beskyttelse - og alltid vær klar for en utfordring, sier kulturprodusent Niels Petter Solberg.