Her blir salene pusset opp – og skal passe til alle

Du må vente ennå noen dager før du kan bruke sal 2 og 3 på Karmøy kino.