- Vi har aldri hatt så stort program for høsten

Roger Pedersen har ambisjoner på vegne av Norheim kulturhus og har mye på plakaten utover høsten.