– Knallbra at noen vil utvikle Staalehuset

Bjørn Kyvik er positiv til at HKV vil ha Staalehuset som hovedbase. Det samme gjelder salg av bygget til Haugesund kommune.