Det hevder Anne-Britt Gran som forsker på forholdet mellom kunst og næringsliv.
Ultimafestivalen på Blå i Oslo og UKS-biennalen er eksempler på estetiske uttrykk som blomstrer i nye sammenhenger. En rekke av biennalens verk befinner seg langt borte kunstinstitusjonens tradisjonelle arenaer; på vannet, i luften og i bygården. Om man ikke visste om deres plass i biennalen, ville man ikke engang vite at de var skapt av kunstnere.

Nye arenaer

For noen år siden skapte to kunstnere en slik kunst(ig) handling i vindusutstillingen til Glassmagasinet i Oslo Aktørene bokstavelig talt bodde i en vareutstilling. Her hjemme har vi Joakim Lund som stiller ut sin glassøye-installasjon hos optiker Mülller.
– Mange av samtidskunstnerne søker nye sammenhenger, og alternative kommunikasjonskanaler til kunstinstitusjonen og selvfølgelig et nytt publikum. Noen av disse kunsthandlingene utfordrer også den tradisjonelle motsetningen mellom kunst og kapital, sier Anne-Britt Gran som til daglig arbeider som førsteamanuensis på institutt for musikk og teater ved Universitetet i Oslo og på institutt for teknologi og kompetanseledelse ved BI.
Hun peker videre på at den nye generasjon kunstnere er pragmatiske i forhold til hvor pengene kommer fra. De kan derfor drive økonomisk og kreativt vekselbruk mellom kunsthus og næringsliv

Selvstendigheten truet

Det fremste kjennetegnet ved den moderne kunstinstitusjonen er forestillingen om autonomi (selvstendighet). Der kunsten utgjør en selvstendig og selvlovgivende sfære eller en egen institusjon i samfunnet. Med den autonome kunstinstitusjonen siktes det både til de konkrete kunstbygningene, publikum, kritikere, kunstverk, kunstutdannelser og lignende.
– Det er denne selvstendigheten jeg mener blir truet både innenfra og utenfra. Det betyr likevel ikke at de konkrete kunsthusene blir overflødige. De vil bare få nye roller. Både husene og det som skjer inne i dem blir i større grad trukket inn i næringslivets og nasjonalstatens merkevarebygging og kundepleie, mener forskeren.
Gran understreker imidlertid at det fremdeles er mulig å eksperimentere med former og konsepter inne i husene.
NYE ROLLER: Kunstinstitusjonens selvstendighet svekkes. I kjølvannet av det mener forsker Anne-Britt Gran at institusjonene vil få andre funksjoner enn i dag.