Årets sommerutstilling er nemlig viet mannlige kunstnere. Kunstner og tidligere sivilalarbeider ved galleriet, Erlend Briggar Larsen har satt sammen utstillingen som åpner torsdag. Kunstverkene som vises er hentet fra den faste samlingen.

Motvekt

Storsalen er fylt av manneskapt kunst fra 1800-tallet og fram til i dag. Mesteparten av bildene som er valgt ut er figurative. Slik sett blir det kanskje litt ensidig. Men helheten blir likevel ok. Et par nyinnkjøpte praktverk av Knut Rumohr løfter utstillingen. Det som også er bra er at eldre og nyere verk er satt side om side. På den måten kan betrakteren selv se om kunsten har utviklet seg.
Kjente og kjære kunstnere som Ole Frøvig, Fredrik Kolstø og Norvald Valand er selvsagt representert. Sistnevnte har fått en betydelig plass i utstillingen. Kanskje litt i overkant. Det er også verdt å merke seg navn som Håkon Gullvåg og Joakim Lund.
Sammenlignet med utstillingen av kvinneskapt kunst er nok denne litt mer dyster. Den er heller ikke så variert. Men de to utstillingene utfyller hverandre på en fin måte.
- Intensjonen med utstillingen var å lage en mannlig replikk til kvinneutstillingen i galleriets gamle bygning. Det synes jeg Erlend har klart bra, sier gallerileder Martin Worts.
[email protected]