Musikere er blitt møbelgründere

Lene og Kristian Notland Harnes flyttet fra Oslo til Huglo og har laget sin første møbelkolleksjon.