NRKs FM-signaler slukkes i Sogn og Fjordane, Agder-fylkene, Hordaland og Rogaland onsdag 21. juni. De riksdekkende kommersielle kanalene og enkelte lokalradioer følger etter og slukker nettet i de samme fylkene 15. september 2017, opplyser Medietilsynet.

Fredag 16. mai forlot de riksdekkende kanalene NRK, P4 og enkelte lokalradioer FM i Buskerud, Telemark, Hedmark og Oppland. Slukkingen av FM-båndet skjer fram til og med 13. desember. I neste runde som er 20. september, skal NRK slukke sine FM-signaler i Oslo, Østfold, Vestfold og Akershus. Radio Norge, P4 og enkelte lokalradioer slukker nettet i de samme fylkene 8. desember.

I siste runde er det Troms, Finnmark og Svalbard som står for tur, der både NRK, P4 og enkelte lokalradioer slukker FM-signalene på samme dag den 13. desember.

Mange lokalradioer forblir imidlertid på FM-nettet deriblant Radio 102. I alt 189 norske lokalradiostasjoner har fått forlenget FM-konsesjon med virkning fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2021.