Politiet: – Vi er utenfor hjemmet hans ...

Venter: Karmøymannens forsvarer, advokat Erik Lea, regner sammen med aktor, politiadvokat Siri Anne Flindall, på når den uteblitte tiltalte kan være i retten om politiet finner ham.

Venter: Karmøymannens forsvarer, advokat Erik Lea, regner sammen med aktor, politiadvokat Siri Anne Flindall, på når den uteblitte tiltalte kan være i retten om politiet finner ham. Foto:

Politiet i Stavanger ville ikke rykke ut for å pågripe en 44 år gammel mann, som sammen med to andre er tiltalt for et brutalt hjemmeran på Vormedal i fjor vår, ble det sagt i retten. Tiltalte møtte ikke da rettssaken startet onsdag formiddag.

DEL

HAUGESUND: Alle de tre tiltalte er i 40-årsalderen, blant dem en mann hjemmehørende på Karmøy. Ifølge tiltalen medvirket han til ranet ved å delta i planleggingen og vise veg til offerets bolig.

Klokka 12.30 ble det opplyst i retten at politiet var utenfor mannens hjem i Stavanger, og hadde kontakt med mannen. To timer senere kan verken operasjonssentralen i Stavanger eller aktor i straffesaken i Haugesund, bekrefte om mannen er pågrepet.

Aktor: Truet med kniv

Aktor, politiadvokat Siri Anne Flindall, opplyste i sitt innledningsforedrag at karmøymannen holdt vakt mens de to fra sørfylket gikk inn i boligen, der mannen i slutten av 60-årene bodde alene. Han skal ha blitt truet med kniv og fratatt to sverd, et sølvsmykke, to klokker og 6.000 kroner i kontanter.

Retten har besluttet å starte rettssaken mot de to tiltalte som har møtt, mens politiet i Stavanger leter etter den tredje. Hva som videre skjer med hans sak er uklart. Om politiet klarer å få tak i ham og frakte ham til Haugesund i løpet av få timer, fortsetter saken med ham. Alternativet er at samme retten settes på nytt i en ny sak med den tiltalte i morgen, torsdag.

Politiet: Ikke kapasitet

Aktor har opplyst at det vil bli krevd mer enn ett års fengsel for den uteblitte mannen. Dermed kan ikke retten gjennomføre saken mot ham uten at han er til stede.

En halvtime ut i den påbegynte rettssaken fikk aktor melding fra operasjonssentralen i Sør-Vest politidistrikt i Stavanger, der det ble opplyst at det ikke var kapasitet til å pågripe mannen.

– Det trengs to politibiler, og vi har ikke kapasitet til det, ble det opplyst.

Dommeren: Uakseptabelt

– Dette er ikke akseptabelt. Når retten utferdiger en pågripelsesbeslutning, forutsetter vi at den følges opp av politiet, og ikke bortprioriteres. Det finner vi oss rett og slett ikke i, fastslo dommeren, som ba aktor umiddelbart bringe meldingen tilbake til politiet.

Det er uvisst hvordan saken utvikler seg, både i retten og hos politiet i Stavanger. Foreløpig fortsetter retten mot de to tiltalte i Haugaland tingrett, der sakens offer nå forklarer seg.

Bistandsadvokat: Oppsiktsvekkende

– Jeg synes det som nå skjer, og politiets forberedelser til denne rettssaken, er direkte oppsiktsvekkende, sier ransofferets bistandsadvokat, Benedicte Storhaug til Haugesunds Avis. Hun etterlyser en forklaring på hvorfor de tiltalte ikke satt i varetekt før straffesaken i Haugaland tingrett tok til i formiddag.

– Dette dreier seg om et alvorlig hjemmeran. Politiet kjenner de tiltalte, og burde ha forutsett at denne situasjonen kunne oppstå – at en eller flere av dem ikke møtte til rettssaken. Da burde de også være pågrepet i god tid og plassert i varetekt, sier Storhaug. Hun reagerer også på at politiet vegrer seg for å pågripe den uteblitte mannen etter at retten nå har utferdiget en pågripelsesbeslutning.

Offeret: Jeg skal i bursdag ...

Advokat Kim André Svenheim, som forsvarer den uteblitte tiltalte, fikk ikke stille spørsmål til sakens offer da det ble hans tur i retten onsdag formiddag. Tingrettsdommer Aarvik gjorde dem begge oppmerksom på at offeret må møte på nytt i retten i morgen, og forklare seg på nytt med den tredje tiltale forhåpentligvis til stede.

– Det kan jeg ikke, svarte mannen. Han skal i 45-årsdag til sin datter og vil være forhindret hele dagen.

– Dere får ta spørsmålene mens jeg er her, fastholdt mannen.

– Slik det ligger an nå, ser det ut til at vi må gjennomføre en ny, separat sak i morgen. Da må du forklare deg på nytt. Det er veldig beklagelig, avgjorde tingrettsdommeren, etter å ha rådført seg med kalenderen til alle aktørene for å finne alternativer.

– Alternativet ser ut til å være at saken utsettes på ubestemt tid, er hans foreløpige konklusjon.

Politiet: Skal ut og lete

Klokka 11.00 varslet politiets operasjonssentral i Stavanger sakens aktor om at de nå har skaffet seg tilstrekkelig kapasitet til å kjøre patruljer ut for å lete opp den ranstiltalte mannen. Så langt i saken framstår han som hovedmannen og den som truet offeret med kniv.

Den 44 år gamle mannen ble så sent som i februar i år dømt i Stavanger tingrett for å ha gått løs på den tiltalte karmøymannen etter ranet i Haugesund.

– Han var forbannet fordi han var misfornøyd med utbyttet fra ranet på Vormedal, forklarte karmøymannen i retten onsdag. Han hevder han ble truet til å være med på ranet.

Funnet og satt i varetekt

Nikolai Austerheim er operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt onsdag kveld. Han kan bekrefte at de har fått tak i den 44 år gamle mannen.

– Han ble funnet og satt i varetekt i 14-tiden, sier operasjonslederen.

Utover det at ønsker ikke Austerheim å si noe om omstendighetene til pågripelsen.

Artikkeltags