Satt fengsla i over eit år etter knivranet i Gågata. No er mannen frifunnen

Av

Mannen i 20-åra som i Hardanger Tingrett tidlegare i år vart dømt for ranet ved Safa i Bakkegata i Odda, i tillegg til ei rekke andre tilhøve, vart denne veka frifunnen for post I i tiltalebeslutninga i Gulating Lagmannsrett.