Tirsdag 15. juni ble det arrangert et dialogmøte om rasisme på Forandringshuset i Haugesund, hvor politikere og minoritets-ungdom deltok. Unge mennesker fortalte ærlig og usensurert sine rasismehistorier. Og la det ikke være tvil, unge mennesker utsettes for rasistiske handlinger og ytringer i Haugesund.

Etter drapet på George Floyd i USA har flere kjente mennesker i Norge stått fram i media med sine rasismehistorier. Tirsdag fikk vi slike historier fra våre ungdommer. Vonde historier å høre.

Rasisme og hatefulle ytringer gir flere negative konsekvenser både for individ, grupper og samfunn. Å bli utsatt for rasistiske ytringer er en tøff følelsesmessig påkjenning, og kan føre til at man skammer seg over den man er. Ifølge Folkehelseinstituttet er andelen som rapporterte om psykiske plager dobbelt så høy blant dem som hadde opplevd diskriminering som blant dem som ikke hadde det.

Rasisme kan føre til ekskludering, og utenforskap, som igjen kan føre til dårligere integrering og lavere sosial mobilitet. Dette vil få konsekvenser for levekår, inngang til arbeidslivet og utbytte av opplæring. På sikt vil rasisme og diskriminering påvirke tillitsforholdet mellom ulike befolkningsgrupper i samfunnet.

Skal vi få bukt med rasistiske holdninger og handlinger må finne de rette tiltakene som skaper reelle endringer. Vi politikere som var på møtet vil lage en tverrpolitisk arbeidsgruppe, hvor vi sammen med ungdommen vil gjøre Haugesund til en mer mangfoldig og inkluderende by.

Å bekjempe rasisme klarer vi best når vi alle samarbeider, og tar ungdommenes engasjement mot rasisme på alvor. I Haugesund skal det være plass til alle, uavhengig av bakgrunn og opprinnelse.

Bjørn Gunnar Husby, medlem utvalg for oppvekst, Venstre