HAUGESUND: Det var i 14-tida lørdag at et stort, hvitt banner med svart skrift dukket opp like ved Steinparken i sentrum.

Gågata var på dette tidspunktet full av folk, og i området hvor demonstrantene hadde stilt seg opp, gikk barn og unge ut og inn av den nyetablerte godteributikken.

– Det at de står med dette budskapet utenfor en snopebutikk full av unger, det gir noen tanker, sier Michael Jensen, som ble vitne til demonstrasjonen.

På banneret sto det «Vakzine macht frei», skrevet i samme utforming som den nazistene brukte over inngangsportene til konsentrasjonsleirene under andre verdenskrig.

Den gang lød budskapet «Arbeit macht frei», eller arbeid gjør deg fri.

– Forkastelig

Det var i disse leirene millioner av jøder og andre ble drept av nazistene.

– Jeg synes det er forkastelig. Dette er noe vi ville forsøkt å stoppe dersom vi hadde myndighet til det, sier markedskoordinator Geir Jakobsen i Haugesund sentrum.

Han kan fortelle at de ikke var blitt varslet om demonstrasjonen på forhånd. Han kjenner heller ikke til at det har kommet inn reaksjoner i ettertid.

Michael Jensen har lite til overs for budskapet.

– Når det står en gruppering under et banner med en slik utforming og tekst, da blir du litt bekymret. Jeg tenkte at dette var høyreradikaliserte folk, og fikk veldig mange negative tanker rundt det. De delte også ut flygeblader, men dette var et sammenkok av informasjon uten noen referanse til hvem de egentlig var. Dersom de har vært edru når de har utarbeidet dette, er det helt på trynet, sier han.

Haugesunds Avis har lest flygebladet som ble delt ut. Her sammenlignes dagens vaksinestrategi mot covid-19-viruset med nazistenes behandling av mennesker som ble sendt til konsentrasjonsleirene under andre verdenskrig.

– Hvorfor de har valgt den utformingen, må de nesten stå for selv. Men sett i lys av det store arbeidet verden har gjort for å bekjempe covid-19, er det helt uforståelig, sier Jensen.

– Ønsker ikke støtende eller skremmende budskap

Det er politiet som vanligvis behandler søknader om gjennomføring av demonstrasjoner. Politioverbetjent Bodhild Bang ved Haugesund politistasjon forteller at de ikke har mottatt noen slik søknad i forbindelse med denne demonstrasjonen.

– Det som avgjør om en slik demonstrasjon er søknadspliktig eller ikke, er blant annet omfanget, forklarer hun.

– På banneret her er det tydelige referanser til konsentrasjonsleirene under andre verdenskrig. Hva tenker du om det?

– Det første jeg tenker, er at dette er noe vi ville sagt noe om, dersom vi fikk vite om det. Vi pleier å si at vi ikke ønsker at det brukes plakater som virker støtende eller skremmende. Det kunne vi jo da sagt noe om, og kunne gjerne unngått det, sier Bang.

Det kommer i flygebladet ikke fram noen informasjon om navn eller kontaktinformasjon på de involverte, og Haugesunds Avis har derfor ikke lykkes med å kontakte dem.