Sist uke var jeg på reise til Haugalandet og besøkte Åkrehamn videregående skole. En skole som har inspirert Høyre i arbeidet med å skape politikk som skal gjøre at flere voksne fullfører videregående. Åkrehamn burde også inspirere regjeringen.

Et vitnemål eller et fagbrev i hånden er selve inngangsbilletten til arbeid, inntekt og trygghet. Siden 2013 har det blitt slått rekord etter rekord på andelen elever som fullfører videregående opplæring. Gjennomføringen har økt fra 72 til 80 prosent. Allikevel er det nesten 600 000 voksne som ikke har fullført videregående skole. Det vil Høyre gjøre noe med.

Solberg-regjeringen la i 2021 frem fullføringsreformen i videregående opplæring. Det var en historisk utvidelse av retten til å fullføre videregående og kunne få et vitnemål eller et fagbrev i hånden. Men for at denne retten skal bli en reell rettighet for alle, i alle aldre, må vi tenke nytt om videregående for voksne.

Derfor har Høyre kommet med flere forslag for å skape en ny videregående skole for voksne. Disse forslagene handler ikke om å bygge nye fylkeskommunale skolebygg. Det handler om å tilby en 40 åring et nettkurs som kan tas mellom slagene i et travelt familieliv. Det handler om å gi en skoletrøtt 25-åring et litt annerledes tilbud enn det hun droppet ut fra, eller det kan handle om å gi en 30-åring mulighet til å begynne med undervisning i mars i stedet for å vente til skoleåret starter i august. Akkurat slik som det gjøres på Haugalandet.

I oktober 2020 startet rektor Åse Bratthammer og resten av gjengen på Åkrehamn videregående skole opp et pilotprosjekt i samarbeid med NAV. Målet var å gi permitterte og ledige modulbasert opplæring for å oppnå fagbrev. Gjennom midler via Utdanningsløftet 2020, en koronapakke for å få permitterte og arbeidsledige tilbake i jobb, fikk Åse omsider starte et prosjekt hun hadde jobbet for lenge. I voksenopplæringen på Åkrehamn VGS er det nå yrkeslivet som er utgangspunktet for skolens arbeid med voksne som trenger kompetanse, og næringslivets behov for kompetanse og arbeidskraft i regionen er førende. Bratthammer ønsket å utfordre og endre det skolske i skolesystemet.

Det er og var på tide med en endring. I dagens skolesystem søker en på en bestemt dato, blir gjerne tatt opp et halvt år etterpå og må forholde seg til en lånekasse med egne frister. For at studiet skal opprettes må det i tillegg være et visst antall søkere. Det er dessverre alt for mange voksne som i dag må sette livet på vent i påvente av dette.

Det er heldigvis banebrytende arbeid som gjøres innen voksenopplæringen på Åkrehamn. Her har en vist at det umulige faktisk er mulig. Kandidatene kan søke seg inn den ene uken og starte den neste.

På Åkrehamn videregående står menneskene i sentrum og det lages individuelle løp for hver den enkelte. Noen klarer å gjennomføre raskere enn andre, mens enkelt trenger mer tid. For mange voksne som møter igjen skolen i voksen alder handler det først og fremst om å skape mestring. Skoleløpet skal også tilpasses andre forpliktelser, som behovet for å jobbe ved siden av eller omsorg for barn.

Lærerne på Åkrehamn har mye fleksibilitet og stor grad av frihet i undervisningen, selv om det er klare moduler og læremål som skal oppnås før en går ut i lære. Dette har skapt mestring, erfaring og nye karriereveier for mange av kandidatene, og sørget for at det utvikles viktig kompetanse næringslivets trenger.

Høyre mener tilbud som på Åkrehamn bør inspirere og komme større deler av landet til gode. Vi vil at det skal lyses ut midler til flere forsøk med modulstrukturert undervisning etter modell fra Åkrehamn videregående skole og at forsøkene evalueres slik at vi kan lære mer om hvordan vi kan hjelpe flere voksne gjennom videregående.

Kunnskapsdepartementet skal i år evaluere hvordan fylker rundt om i landet jobber med modulbasert læring. Det bekymrer meg derimot at de primært skal evaluere arbeidet som skjer i bedrifter. Det kan bety at viktig læring fra Åkrehamn videregående skole ikke vil være med når regjeringen skal lage ny politikk.

Åkrehamn har tatt inn over seg at skolen må være i dialog med bedriftene, samtidig som de sikrer et utdanningsløp hvor den enkelte får den hjelpen en trenger. De har fått viktige erfaringer, erfaringer regjeringen bør se til og lære av.

En av de viktigste oppgavene vi står ovenfor fremover blir å kvalifisere de som står utenfor arbeidslivet til de ledige jobbene i arbeidslivet. Da må utdanning og arbeidsliv gå hånd i hånd for å sørge for at vi alle kan lære hele livet!