Helsedirektoratet skal svare regjeringen på om det har skjedd endringer i skoleelevers pågang til helsetjenestene mens streiken har pågått.

Det melder VG.

Helsedepartementet har bedt Helsedirektoratet om å kontakte Statsforvalterne fra kommunene som er berørt av streiken, for å få en status og vurdering.

– Statsforvalterne har også blitt bedt om å vurdere om det er andre avbøtende tiltak som burde vært iverksatt i de aktuelle kommunene, med sikte på å øke tilgjengeligheten til tjenester og redusere de psykososiale konsekvensene av streiken, sier kommunikasjonsrådgiver Torjus Lunder Bredvold i departementet til avisen.

Han opplyser at oppdraget til Helsedirektoratet er unntatt offentlighet.

Når ytterligere 100 lærere tas ut i streik tirsdag vil til sammen 8.550 av Utdanningsforbundets medlemmer være i streik.

Helsedepartementet er bekymret for hvorvidt barn og unges helse blir godt nok ivaretatt under streiken, og Brevold påpeker overfor VG streiken kommer kort tid etter to år med skolestengninger som følge av koronapandemien.

(©NTB)