LÆRERSTREIKEN: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har kalt inn Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolens landsforbund og KS i forbindelse med lærerstreiken, heter det i en pressemelding fra departementet.

Lærerstreiken startet i juni og ble trappet opp ved skolestart i august. Den er allerede den lengste lærerstreiken som har vært i Norge, og over 8.000 lærere har vært ute i streik.

Flere har uttrykt bekymring for at streiken kan utgjøre fare for elevenes liv og helse, noe som er et kriterium for at tvungen lønnsnemnd kan bli iverksatt.

Lærerne streiker fordi de ikke er fornøyd med tilbudet i meklingen før sommeren. Arbeidsgiversiden KS har uttalt at de har strukket seg så langt som kommunenes økonomi tillater, mens lærerne sier de har vært lønnstapere i seks år på rad. Dette er KS ikke enig i.