LUFTFART: Torsdag kom bekreftet regjeringen at den sier ja til å gi pengestøtte for å redde flyselskapet Norwegian, men at det stilles krav om at private investorer også bidrar.

– Norwegians nye forretningsplan innebærer kraftige grep i selskapets gjeldsstruktur og tilførsel av 4–5 milliarder kroner i frisk kapital. Planen fremstår mer robust enn den vi sa nei til i oktober. Derfor stiller vi oss nå positive til å bidra, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Nylig la det kriserammede selskapet fram en ny plan for en omfattende restrukturering og videre drift. Kort tid etter mottok departementene en ny anmodning om statlig deltakelse i rekapitaliseringen av selskapet.

– Lykkes Norwegian med dette arbeidet, har regjeringen sagt at vi kan bidra med et hybridlån. Staten har ikke ambisjoner om å bli eier i Norwegian, understreker Nybø.

Vil gi lån

Hun oppgir ikke hvor stort lån Norwegian kan få av staten, men stiller som krav at private investorer bidrar med minst 4,5 milliarder kroner. Det er en forutsetning at selskapet får endelig godkjent en samlet restruktureringsplan innenfor de rammene selskapet har lagt fram.

Et hybridlån kan etter en tidsperiode konverteres til aksjer og eventuelt selges da.

– For Norwegian er dette gode nyheter for et hybridlån går inn som egenkapital og ikke som gjeld i regnskapene. Selskapet må fremdeles hente inn 4,5 milliarder, men det tror jeg ikke blir noe problem nå, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til NTB.

Kan true SAS

Statens ja er en viktig milepæl i det pågående arbeidet med å redde Norwegian fra konkurs. Selskapet har varslet en omfattende rekonstruksjon, hvor blant annet langdistansevirksomheten legges ned, til fordel for en tydeligere satsing på det europeiske markedet.

«Nye Norwegian» skal satse på innenriksreiser i Norge, reiser i Norden samt mellom Norden og viktige destinasjoner i Europa, og kun ha 50 fly i drift i 2021. Dette økes gradvis til 70 fly i 2022. Planen innebærer en betydelig gjeldsreduksjon, til 20 milliarder kroner fra dagens drøye 40.

– Med lavere kostnadsbase kan Norwegian bli et mer profilert lavprisselskap som kan konkurrere med Ryanair. Det vil få større avstand til SAS, som ikke vil ha sjanse til å konkurrere med Norwegian på pris lenger, sier Elnæs.

Jubel i Norwegian

Norwegian er svært tilfreds med regjeringens beslutning om å medvirke til selskapets innhenting av ny kapital. Dette øker mulighetene betydelig for at Norwegian kommer gjennom krisen og kan fortsette å være en viktig aktør i norsk luftfart, melder selskapet torsdag morgen.

Like etter børsåpning torsdag hadde Norwegian-aksjen steget med rundt 13 prosent og var børsens mest omsatte aksje de første minuttene.

– På vegne av alle oss i Norwegian ønsker jeg å rette en stor takk til regjeringen. Norwegian står i en svært krevende situasjon som følge av pandemien. En medvirkning fra staten øker sjansen betydelig for at vi lykkes med å hente inn ny kapital og kommer gjennom rekonstruksjonsprosessen. Vi har fremdeles en stor jobb foran oss, men støtten fra regjeringen tar vi til inntekt for at vi er på riktig kurs, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian.

Nedleggelser i Irland

Samtidig med gode nyhetene på hjemmebane, pågår prosessen med å avvikle driften utenfor Norge. Flere av Norwegians datterselskaper er gitt konkurskarantene i Irland mens selskapet har utredet hvordan de skulle løse de finansielle flokene.

Som følge av nedleggelsen av langdistansenettet sitter Norwegian med en kostbar flåte av fly det ikke lenger trenger. Foruten elleve som det eier selv, er flyene leaset av tre datterselskaper i Irland som igjen har lånt dem ut til morselskapet.

Torskefjorden Leasing, med ansvar for 24 fly, ble med kreditorenes godkjenning slått konkurs forrige fredag. I morgen er det et nytt møte i High Court i Dublin hvor dommer Michael Quinn kan si ja til et forslag om at de to øvrige leasingselskapene også bør legges ned.

Fakta om krisen i Norwegian

* Norwegian iverksatte i november en reorganiseringsprosess i Irland knyttet til datterselskapene Norwegian Air International (NAI) og Arctic Aviation Assets DAC (AAA). AAA er et heleid datterselskap som har ansvaret for flyflåten.

* Målet med prosessen er å redusere gjeld, tilpasse størrelsen på flyflåten til fremtidig drift og sikre ny kapital.

* Et allerede gjeldstynget Norwegian ble hardt rammet da nesten all trafikk ble innstilt på grunn av koronakrisen.

* Selskapet vedtok i mai omfattende kapitalendringer hvor gjeld ble omdannet til aksjer, og tidligere kreditorer ble dermed store eiere i flyselskapet.

* 7. desember fastslo irsk rett at Norwegians irske datterselskaper blir beskyttet mot konkurs. Dermed blir også det norske morselskapet beskyttet et godt stykke ut i 2021.

* 10. januar mottok regjeringen en ny anmodning fra Norwegian om statlig deltakelse i rekapitaliseringen av selskapet. Snaut to uker senere ga regjeringen sin tilslutning til å bidra, men krever at også private investorer stiller opp.

* 14. januar gikk Norwegian offentlig ut med nye planer der de satser på et europeisk rutenettverk uten langdistanseflyginger.

* Gjelden skal reduseres fra 40 til 20 milliarder kroner. Selskapet vil hente inn mellom 4 og 5 milliarder kroner i frisk kapital.

* De nye planene inkluderer også at selskapet kvitter seg med alle sine Dreamliner-fly.