Regjeringen vil ta mer hensyn til naboer i vindkraftsaker

PRESENTERTE PLANER: Olje- og energiminister Tina Bru.

PRESENTERTE PLANER: Olje- og energiminister Tina Bru. Foto:

Av

Regjeringen varsler at det vil bli lagt mer vekt på hva naboene mener i nye vindkraftsaker, heter det i en stortingsmelding.

DEL

Blant annet ønsker myndighetene å endre minsteavstanden til bebyggelse. Avstanden skal være fire ganger turbinhøyden eller minimum 800 meter.

Dessuten skal støy dokumenteres grundig.

– En styrket lokal forankring der kommunene får en større rolle i konsesjonsbehandlingen er viktig framover, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i en pressemelding.

Bakteppet for stortingsmeldingen er at NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land ble stanset i fjor høst. Regjeringen ønsker ikke å gå videre med de utpekte områdene. Kunnskapsgrunnlaget fra den rapporten skal derimot brukes i konsesjonsbehandling av nye søknader.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) understreker viktigheten av en balanse mellom tilgang på fornybar kraft og miljøhensyn.

– Det er viktig for både klima og naturmangfold at vi tar vare på økosystemene våre. Derfor endrer og strammer vi nå inn konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land og legger større vekt på natur, landskap, friluftsliv og kulturmiljø, sier Rotevatn.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken