SAMFERDSEL: Regionrådet behandlet bevilgningen fredag formiddag. Det settes av inntil 300.000 kroner fra Haugaland Veksts regionutviklingsfond for videre arbeid med flyplassen.

LES OGSÅ: Ryanair planlegger å utvide på Helganes

Avinor har holdt tilbake penger til lokaleide Lufthavnutbygging AS (LUB), fordi de mener avtalen mellom partene legger opp til ulovlig statsstøtte. Dette, sammen med at avtalen om driften av flyplassen går ut 31. mars 2018, har skapt usikkerhet om framtida for flyplassen på Helganes.

Regionrådsleder Aase Simonsen fra Karmøy mener begge parter nå jobber godt for å få til en god løsning.

LES OGSÅ: Ønsker tettere samarbeid mellom flyplassene

I saksutredningen til fredagens regionrådsmøte står det blant annet følgende: ”I Sundvollen-erklæringen står det at regjeringen skal «legge til rette for at kommuner og private kan delta i utvikling i og rundt flyplasser». Det er med utgangspunkt i dette, som også var ønsket i den tidligere mulighetsstudien «Vestlandets lavprisflyplass» utarbeidet av Haugalandrådet, at en nå har utfordret Avinor på å se nærmere på ulike modeller hvor regionen vil delta aktivt i planleggingen sammen med Avinor.

LES OGSÅ: Nærmer seg en løsning

Til dette interne arbeidet i Haugaland Vekst har en behov for ekstraordinære ressurser utover driftsbudsjettet til å iverksette et utredningsarbeid for å få vurdert mulige aktuelle samarbeidsmodeller.”

Rådet, bestående av regionens ordførere og rådmenn, gikk enstemmig inn for rammebevilgningen på 300.000 kroner.