Reiselivsbedrifter på Haugalandet: 64,5 prosent frykter oppsigelser og konkurs

DEL

KORONAKRISEN: 20. mars sendte Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS ut en spørreundersøkelse til reiselivsbedriftene på Haugalandet.

Formålet var å få et overblikk over hvordan reiselivet har merket koronakrisen.

Av de som har svart er 87,5 prosent daglige ledere, mens resten er mellomledere og ansatte.

Bedriftene som er spurt har mellom to og 230 ansatte.

Disse bransjene har svart:

  • 34 prosent var overnattingsbedrifter
  • 12,5 prosent opererer i serveringsbransjen
  • 12,5 prosent er aktivitetsleverandører
  • 12,5 prosent driver innen transport
  • 28,5 prosent tilhører andre bransjer

Av de spurte hadde halvparten permittert alle ansatte. De øvrige hadde permittert en del av staben, noen hadde hjemmekontor, og andre ansatte i karantene.

Nesten 80 prosent svarte at koronakrisen vil ha meget stor innvirkning på bedriften, og av disse svarte 64,5 prosent at det vil få kritiske konsekvenser i form av oppsigelser og konkurs. De øvrige 35,5 prosentene svarte at de foreløpig ikke ser behov for oppsigelser eller frykter konkurs.

Bedriftene i reiselivet regner med at mellom 50 og 100 prosent av inntektene vil forsvinne mellom mars og august.

De aller fleste har satt i gang økonomiske tiltak, eller holder på å sette dette i gang. 76,7 prosent av de spurte svarte nei på om de synes myndighetenes krisepakker vil gi tilstrekkelig hjelp for bedriften. 23,3 prosent svarte ja.

Den største bekymringen var naturlig nok av økonomisk karakter, og bekymring for bedriftens eksistens og ansatte som mister jobben.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken