Karmøy kommune hadde et overskudd på 129 millioner kroner i 2019. Året 2020 ble derfor innledet med store kutt i skolesektoren. Nye kutt er varslet til høsten.
Klarer vi å slå rekorden i år?
Eller kan det tenkes at et bedre skoletilbud til elevene er viktigere enn nye rekordoverskudd?