NÆRINGSLIV: Årsregnskapet for 2020 viser et resultat etter skatt på 29,6 millioner kroner. Det er en økning på 12,0 millioner kroner fra året før.

– Det gode resultatet er videre et resultat av dyktige og motiverte ansatte, som har gjort en fremragende jobb også dette året, sier banksjef Rune Ramsvik i en pressemelding.

Ifølge banken skyldes hoppet en rekke faktorer. Blant annet har de satset på Heimdalfondene.

På de to første månedene i 2021 har disse fondene hatt en vekst på rundt 110 millioner kroner. Totalt har Heimdalfondene nå 970 millioner kroner til forvaltning, fordelt på 1.013 kunder, opplyser Etne Sparebank i meldingen.

– Kundene står nærmest i kø for å spare i fond. Heimdalfondene hadde en vekst på 404 kunder og 415 millioner kroner i 2020, skriver de.

Ekstraordinære inntekter

Rekordresultatet forklares også med ekstraordinære inntekter i forbindelse med verdioppskriving av bankens strategiske aksjer i produktselskapene, ekstraordinær avkastning fra overskuddslikviditet og god økning i provisjonsinntekter fra bankens produktselskap.

Etne Sparebank hadde ingen økning i driftskostnader, men noe økte avsetninger til tap bidro negativt med 2,8 millioner kroner, informerer de.

– Brutto utlån økte med 1,7 prosent i 2020 og forvaltningskapitalen er nå kommet opp i over 2,8 milliarder kroner.

Banken har fortsatt dialog med Tysnes Sparebank om sammenslåing.