ULLENSVANG (BA): En russisk statsborger ble torsdag kveld pågrepet i Ullensvang, og siktet for brudd på de nye sanksjonsreglene som forbyr russere å fly droner i Norge.

Politiadvokat Martine Haaland, påtaleansvarlig i saken, ba om fire ukers varetektsfengsling for russeren.

I en kjennelse lørdag kveld fremkommer det at Hordaland Tingrett vil løslate den siktede russeren.

Tingretten forklarer at varetektsfengsling sees på som et uforholdsmessig inngrep, som ikke anses som nødvendig.

Videre fremkommer det at det ikke er ført frem noen bevis for at siktede skal ha tatt bilder eller video av noen form for infrastruktur eller installasjoner med dronen.

Påtalemyndigheten har imidlertid anket kjennelsen og gitt anken såkalt oppsettende virkning. Siktede vil dermed ikke bli løslatt før lagmannsretten har behandlet anken, opplyser mannens advokat Einar Råen.

Fikk dra videre

Under fengslingsmøtet i Bergen lørdag formiddag, ble det opplyst at russeren først ble stoppet av politiet et annet sted i landet, og fikk dra videre.

– Vi er kjent med det. Han ble påtruffet av politiet og sluppet fri. På det tidspunktet var det ulovlig for russere å bruke droner her i landet, sa Morten Bernsen, informasjonsdirektør i PST til BA etterpå.

Den siktede har forklart at han skal ha blitt advart av venner i Russland om en artikkel der en russer ble arrestert i Norge på grunn av droneflyging, etter at han hadde fått beskjed av politiet om at det ikke var ulovlig for ham å fly med drone.

– Etter rettens syn medførte denne informasjonen at siktede fikk en særlig sterk oppfordring til å kontakte norske myndigheter for å avklare om også han kunne bli rammet av forbudet før han eventuelt fløy med dronen på nytt.

Likevel ønsker de ham altså løslatt.

– Det finnes ingen sammenliknbar rettspraksis på dette, så vurderingen må ta utgangspunkt i mer alminnelige prinsipper for straffeutmåling, påpeker tingretten.

Hevder han er turist

Under fengslingsmøtet i Bergen lørdag formiddag, motsatte russeren seg fengsling.

– Jeg håper de lar meg gå. Jeg har ikke brutt loven. Jeg har kun filmet turistattraksjoner. Jeg har samarbeidet med politiet og gitt dem tilgang til alle mediefilene mine, uttalte han til BA.

Etter et nesten tre timer langt fengslingsmøte lørdag, sier forsvarer Einar Råen til BA at hans klient er en «vanlig russisk statsborger.»

– Han har kommet til Norge for turistformål. Han driver reisevirksomhet selv i Russland, og forteller at han reiser veldig mye. Denne gangen er han på en reise til Norden.

BA opplyste først at den siktede løslates. Det riktige er at retten ønsker å løslate russeren. Presiseringen ble gjort kl. 1847 den 22.10.2022.

Pågrepet russer ble ønsket god tur av politiet i forrige uke: – Det burde ikke skjedd