Staten saksøker Kruse Smith etter Stordalenprosjektet på E 134

I mars 2016 ble den 4,5 kilometer lange strekningen E 134 på mellom Bakka og Lauareid i Stordalen i Etne tatt i bruk. Krangelen mellom staten som byggherre og entreprenør Kruse Smith pågår ennå.