Riksmekleren inn i lønnsoppgjøret

Fellesforbundets leder Jørn Eggum (t.h.) og Norsk Industris leder Stein Lier-Hansen på vei inn til et møte med riksmekler Mats Wilhelm Ruland tirsdag.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum (t.h.) og Norsk Industris leder Stein Lier-Hansen på vei inn til et møte med riksmekler Mats Wilhelm Ruland tirsdag. Foto:

Av

Fellesforbundet og Norsk Industri møttes tirsdag hos riksmekler Mats Wilhelm Ruland for å få hjelp til å komme i mål med årets lønnsoppgjør.

DEL

LØNNsOPPGJØRET: De koronautsatte samtalene om tariffoppgjøret ble gjenopptatt mandag. Men etter bare et par timer valgte Fellesforbundet å avbryte forhandlingene, som dermed går videre til mekling.

– Når arbeidsgiver ikke er villig til å diskutere våre krav, har vi behov for riksmeklerens hjelp for å komme videre, var budskapet fra Fellesforbundets leder Jørn Eggum mandag.

Han og motparten Stein Lier-Hansen i Norsk Industri hadde med seg en liten delegasjon hver da de troppet opp hos Riksmekleren klokken 10 tirsdag.

I det såkalte frontfaget forhandler Fellesforbundet fra LO med NHO-forbundet Norsk Industri. Utfallet av dette oppgjøret legger viktige føringer for de påfølgende lønnsoppgjørene i andre sektorer. Også Parat er en del av frontfaget og forhandler med Norsk Industri parallelt med Fellesforbundet.

Teknisk beregningsutvalg anslo i juni en prisvekst på bare 1,2 prosent i år. Det lave anslaget skyldes koronautbruddets innvirkning på norsk økonomi og lave strømpriser. Anslaget er beheftet med stor usikkerhet, men hvis det skulle slå til, vil selv et svært moderat lønnsoppgjør kunne gi økt kjøpekraft for arbeidstakerne.

Fristen for å komme til enighet er midnatt mellom 20. og 21. august.

Fakta om årets tariffoppgjør

* Årets lønnsoppgjør ble satt på pause da landet ble stengt ned i mars på grunn av koronapandemien.

* 3. august: Oppgjøret startet igjen med partene i konkurranseutsatt industri i det såkalte frontfagsoppgjøret. Fellesforbundet i LO, Parat i YS og Norsk Industri i NHO er parter.

* Senere samme dag ble det brudd i forhandlingene.

* 4. august. Partene møtes hos Riksmekleren for å avtale prosessen videre.

* 21. august: Frist for mekling er 20. august klokken 24.

* 25. august: Oppgjøret i Spekter-området i staten starter (med reservedato 26. august).

* 1. september: Oppgjøret i staten starter. Her forhandler hovedsammenslutningene med arbeidsgiverne i staten representert ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

* 3. september: Kommuneoppgjøret starter.

* 15. september: Forhandlingsfrist i stat- og kommuneoppgjørene.

* Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at det er mulig å forhandle om flere ting enn lønn, som for eksempel arbeidstid, velferdspermisjoner og tillegg.

Artikkeltags