Vi følger Kattanakkvegen opp første kneika og tar der av til venstre. En dugnadsgjeng har på eget initiativ opparbeidet en god sti nordover Fjellbakkane.

Etter noen hundre meter anbefales det å ta en avstikker opp til toppen av Risbrekka (133 m.o.h.). Denne toppen kalles også Svartups og er topp nr. 2 i 7-topps-turen ‘Haugesund På Langs’.

Dugnadsgjengen har også ryddet veg og plassert en trebenk på taket av en gammel bunker fra krigens dager. Her kan vi nyte en flott utsikt. På skiltet som viser hvor vi skal ta av, står det betegnende nok ”Utsikten”.

Nede igjen fortsetter vi nordover og tar opp til høyre ved første stidele. Her er det bra sti østover mot Tjelltjønn, men noe fuktig, spesielt langsmyra ved østenden av vatnet. Stien langs bekken følges et stykke, men så må vi ”klatre” opp noenmeter og fortsette videre på en avsats høyere oppe. Det er markert stidele der bekken svinger 90 grader nordover. Vi velger den stien som tar av til venstre mot Litlastemtjørna, krysser bekken og fortsetter mot Svehaug.

Deler av løypa går gjennom skog, og er ikke like lett å finne overalt. Vi ser etter pinner med rødmalt topp som er plassert enkelte plasser langs stien. Stien munner ut i vannverksvegen.

Vi krysser denne og fortsetter på andre sida. Igjen passerer vi noen fuktige partier før vi kommer inn på anleggsvegen.

Denne følges vestover til vi kommer inn på vannverksvegen.

Inne i Nordamyrshaugen, som vi passerer nå, er det sprengt ut et bufferbasseng. Alt vannet vi bruker i Haugesund kommer via dette. Det inneholder 11500 kubikkmeter vann.

Nå er det strake vegen nedover Kattanakk og tilbake til utgangspunktet.

Turfakta

VARIGHET; To til tre timer

FRA HAUGESUND: Turløypen ligger i Haugesund. Vi kjører til barnehagen nederst i Kattanakkvegen nord i Haugesund.

PARKERING: Opparbeidet parkeringsplass ved barnehagen.

MERKING: Ikke oppmerket sti.