HELSE: Undersøkelsen viser at selv om 80 prosent av de spurte kjenner til de mest kjente symptomene på hjerteinfarkt og hjerneslag, svarer bare én av tre at de kjenner til en rekke andre signaler som også kan være symptomer på hjerteinfarkt.

Undersøkelsen er gjort av Respons Analyse for Røde Kors i forbindelse med førstehjelpsdagen 8. mai.

Målet med dagen er å øke førstehjelpskunnskapen i befolkningen, noe som ifølge undersøkelsen kan trengs.

Fire av ti spurte i undersøkelsen har ikke gjennomført førstehjelpskurs de siste fem årene – og blant eldre er tallet høyere.

– Vi er spesielt bekymret for dem over 65 år, hvor svært mange svarer at de ikke har tatt førstehjelpskurs de siste fem årene. Mange svarer at de ikke har tatt kurs i det hele tatt, sier Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll.

Det er også denne aldersgruppen som er mest utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og andre livstruende hendelser.

– Det er et paradoks at de som er mest utsatt, ser ut til å ha minst kunnskap om symptomer, sier Røde Kors-presidenten.