BEREDSKAP: Denne påsken bemanner Røde Kors Hjelpekorps 150 vaktstasjoner med 1.200 frivillige i forhøyet beredskap, mens flere tusen er i vanlig beredskap landet over.

Men det er lenge siden Røde Kors har hatt roligere påske.

– Også påskeaften forløp med et lavere antall oppdrag en vanlig for frivillige i påskeberedskap, opplyser Røde Kors lørdag kveld.

Mellom klokken 17.00 langfredag og klokken 17.00 påskeaften har de frivillige ved Røde Kors Hjelpekorps sine 150 vaktstasjoner rapportert inn 17 søk- og redningsoppdrag.

Til nå i påsken har Røde Kors deltatt i rundt halvparten så mange søk- og redningsoppdrag som i påsken 2018.

I fjor var antall oppdrag til og med påskeaften på 356, mens det klokken 17.00 lørdag er registrert 169 oppdrag de ni første dagene i påsken.

Det er det laveste antallet oppdrag så langt i påsken siden 2014, da tilsvarende tall lå på 145 oppdrag.

Røde Kors har behandlet 400 skader, et antall som ligger noe under snittet.

Røde Kors minner for øvrig om at mildværet de siste dagene har ført til flere snøskred utløst på grunn av skavlbrudd, også i områder som ikke anses for å ha høy skredfare.

De oppfordrer folk å være ekstra obs på slike skavler og å unngå å gå under eller på snøskavler som kan bryte sammen og utløse snøskred.

Sjekk også NVEs skredvarslingstjeneste varsom.no før du går ut på tur, og husk å lese detaljert beskrivelse for hvert enkelt varsel, er rådet fra Røde Kors.