– Galskap å sette Rogfast på spill

SLIK SKAL DET BLI: Her viser Statens vegvesen et tverrsnitt for hvordan Rogfast-tunnelen skal gå.

SLIK SKAL DET BLI: Her viser Statens vegvesen et tverrsnitt for hvordan Rogfast-tunnelen skal gå. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Rogaland fylkeskommune har tidligere vedtatt å gi en fylkeskommunal garanti på 16 milliarder kroner for byggingen av Rogfast. Nå snur politikerne.

DEL

SAMFERDSEL: Tirsdag vedtok Fylkesutvalget at ingen garantier gis til prosjektet Rogfast, før dialog med staten er gjennomført og konkludert.

I vedtaket fra Fylkesutvalget heter det at Rogaland fylkeskommune må vurdere omgjøring av garantiansvaret i påvente av:

  • Avklaringer om hvordan fylkeskommunen og veieier skal forholde seg til at det kan inntreffe vesentlige reduksjoner i trafikken som følge av konkurrerende reisemidler.
  • Manglende samsvar mellom fylkeskommunen som bærer all økonomisk risiko, og veieier som kontrollerer alle virkemidler for sikre inntjeningen.

LES OGSÅ: Samferdselsministeren: – Trist dersom Rogaland nå skaper usikkerhet

Fritt fram for ferjer

Før dette er avklart gir fylket ingen garantier til Rogfast.

Det som har skapt angst hos politikerne er at det som følge av dagens EØS-regelverk er fritt fram for private selskap å etablere privat ferjetrafikk over Boknafjorden i konkurransen med Rogfast etter at tunnelen er satt i drift.

Den fylkeskommunale garantien på 16 milliarder var en forutsetning for at Stortinget i fjor ga grønt lys til norgeshistoriens største fastlandsprosjekt.

Bakteppet for avgjørelsen om inntil videre å trekke garantien er at Regjeringen ikke ønsker å utfordre bestemmelsene om fri konkurranse i EØS-regelverket og si nei til privat ferjedrift over Høgsfjorden når Ryfast åpner neste år.

LES OGSÅ: Rogfast – et uvisst prosjekt

– Staten må overta

– Jeg presiserte i mitt innlegg at fylkestinget har en mulighet til å utfordre EØS-regelverket når vi skal behandle saken om konsesjon for ferjedrift over Høgsfjorden. Der må vi vei opp ulempene med høyere bompenger mot fordelene ved å beholde ferjesambandet, sier Arne Bergsvåg (Sp).

Han mener at vedtaket i fylkestinget om å trekke garantiene foreløpig ikke får noen store konsekvenser.

– Vi har sagt nei til å signere nye garantier inntil vi har hatt en dialog med Regjeringen og Stortinget. Vi har satt en fot i bakken for å tenke oss om, sier Sp-politikeren fra Vindafjord etter det enstemmige vedtaket.

Simon Næsse (Ap) mener at Staten må overta garantiansvaret for Rogfast dersom det blir privat ferjedrift over Boknafjorden. Han tror likevel ikke realiseringen av Rogfast er i fare.

– Den umiddelbare effekten dersom privat ferjedrift svekker trafikkgrunnlaget for Rogfast. kan være at fylkeskommunen får dårligere kredittrating og lånebetingelser, eller at bompengene kan bli satt opp betraktelig, mener Næsse.

Garantiansvaret på 16 milliarder er nesten tre ganger så stort som årsbudsjettet til Rogaland fylkeskommune.

– I det øyeblikk en tilbyder får drive privat ferjedrift over Boknafjorden, vil det sette Rogfast og hele økonomien til fylkeskommunen i fare, mener Ap-politikeren.

– Galskap å sette Rogfast på spill

Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) sier vedtaket til politikerne i fylkesutvalget er galskap.

– Utgangspunktet må være at vi bygger en tunnel som er mer attraktiv å bruke enn en ferje. Hvis det blir så dyrt å bruke Rogfast at folk helle velger andre alternativ, da har vi vedtatt Rogfast på feil grunnlag, sier Halleland.

Han er bekymret over at fylkespolitikerne handler så panisk og ikke ser hvilke konsekvenser dette får.

– Å sette Rogfast i fare nå er en utfordring, sier Halleland.

Regionvegsjef i Statens vegvesen, Helge Eidsnes sier til Haugesunds Avis at vedtaket i fylkesutvalget ikke får noen konsekvens for vegvesenet som byggherre.

– Vi utfører vårt oppdrag på vegne av regjeringen, basert på vedtak i Stortinget. Det er det vi forholder oss til, sier Eidsnes.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken