Vegdirektøren har grepet inn: Skal gå gjennom økonomien i Rogfast på nytt

Anbudet om å bygge Kvitsøytunnelen i Rogfast har gått i stå. Det kom bare ett tilbud – det var én milliard kroner høyere enn forventet. Nå har vegdirektøren fått saken på sitt bord. Han avgjør om det blir bygging eller stopp.