Slik førebur Oddvar (42) sesongopninga

I Håradalen vert det no jobba på spreng for å opna skisenteret. Eit stadig strengare regelverk gjere at ting krev meir arbeid enn før.