KARMØY: Prost i Karmøy, Ove Sjursen, forteller at det var to som søkte på stillingen.

– Dette er dessverre en trend, med få søkere til prestestillinger. Det er en utfordring som kirka er klar over, og som vi jobber med. Men vi var jo heldige, for vi hadde to gode søkere å velge mellom, sier han.

– Tenker at jeg er heldig

Den ene av disse var altså 42 år gamle Rune Richardsen, opprinnelig fra Kristiansand, men bosatt på Åkra med kone og to barn.

– Jeg tenker at jeg er heldig, som får komme til en flott menighet med gode røtter og mange gode folk, sier Richardsen.

Han er langt fra ukjent med menigheten. I fire år har han jobbet som trosopplærer i Falnes og Ferkingstad menigheter, og planlegger å ta med seg en del av barne- og ungdomsarbeidet inn i presterollen.

– Jeg tenker at vi skal satse på fellesskapet på tvers av generasjoner. Barnefamilier, barn og unge og eldre i forening.

– Hva blir det viktigste for deg i denne rollen?

– Jeg ønsker i større grad å få unge inn mot gudstjenesten, og jobbe med at det er det viktigste stedet vårt. At alt det andre vi gjør, skal ha en tilknytning til gudstjenesten og det å tilbe Gud. Så vil jeg jobbe for at flere skal oppleve kirka som et hjem, ikke bare på de store dagene. Folk skal kjenne på at her hører jeg til, her har jeg min identitet.

Ønskes velkommen

Richardsen bodde lenge i Bergen, hvor han blant annet jobbet som studentprest ved den private, kristne høyskolen NLA Høgskolen i ti år. Det var her han selv studerte teologi.

Prost Ove Sjursen forteller at han er storfornøyd med ansettelsen.

– Ja, jeg er veldig glad for dette, og tror det blir kjempeflott. Rune har stor faglig tyngde, i tillegg til erfaringen med ungdomsarbeid de siste årene. Dette er vi veldig glade for, sier han.

Richardsen ventes å begynne i jobben i sommer, når nåværende sokneprest Jon Sverre Servan blir pensjonist.