På torsdag kom anbefalingene fra rusreformutvalget, som anbefaler avkriminalisering av besittelse og bruk av rusmidler. Dette bekrefter det Venstre alltid har ment. Straff hjelper ikke mennesker som sliter.

For Venstre har en ny rusreform vært blant de viktigste sakene i regjeringsplattformen, og utvalget har levert en krystallklar faglig anbefaling: Å straffe rusbrukere fører ingenting godt med seg. Nå må vi heller rette innsatsen mot helsehjelp for de som trenger det. Dette er en total brytning med norsk ruspolitikks tro på straff som virkemiddel.

Rusreformen er sterkt inspirert av Portugals vellykkede ruspolitikk. Der var det helt sentralt å fjerne stigma med rusbruk. For dem som har alvorlige rusproblemer, kan straff bidra til å forsterke problemene. Det gjelder også dem som står i fare for å utvikle rusproblemer. Ifølge Folkehelseinstituttet har rundt én av fire nordmenn mellom 16 og 64 erfaringer med cannabis, og bruken har økt siden 2009 på tross av forbud, bøter og fengsel.

I dag har vi mer kunnskap om avhengighetsproblematikk enn tidligere. Gjennom forskning har vi større forståelse av sammenhengen mellom psykiske lidelser og rusmiddelbruk. Med rusreformen vil regjeringen fjerne straffetiltak som bidrar til ytterligere marginalisering og sosial utstøting – fra utdanning og arbeids- og samfunnsliv.

De som utvikler rusproblemer har ofte hatt psykisk sykdom, eller blitt utsatt for traumatiske opplevelser og misbruk i oppveksten før rusdebuten. Rusreformen handler om å anerkjenne rusavhengighet som en sykdom. Rusreformen vil bli den viktigste sosialpolitiske reformen i moderne norsk historie. Her går vi helt i front i verden, og foreslår en kunnskapsbasert ruspolitikk som hjelper dem som trenger det mest.

Venstre har i mange år vært tidlig ute og alene om tiltak for å gjøre rusomsorgen i Norge mer human. Enten det gjelder mindre, men viktige satsinger, som domstolsprogram, LASSO-prosjektet eller 24-timers behandlingsgaranti, og nå det siste året altså endring av sprøyteromsloven og heroinassistert behandling.

Etter mange tiår med feilslått ruspolitikk er det på tide med en ny kurs. Nå skal folk møtes med behandling – ikke straff. Med rusreformen skal vi nå som samfunn ta et stort steg i riktig retning mot en human ruspolitikk som tar inn over seg de utfordringene som rusmisbruk medfører for hvert enkelt menneske

May Britt Vihovde
Bjørn Gunnar Husby
Haugesund Venstre