Gå til sidens hovedinnhold

Rusreformen: kommentar til Johannessen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Leserinnlegget til Odd Henning Johannessen i HA om rusreformen inneholder påstander som må kommenteres.

1. Johannessen skriver at regjeringen bombastisk hevder at straff ikke fungerer. Rusreformen bygger på rusreformutvalget sin NOU som ikke finner støtte i forskning som sier at straff fungerer, verken avskrekkende eller forebyggende for bruk av rusmidler. Det er utdypet i en 416 sider lang fagrapport med internasjonal forskning og erfaringer fra andre land. Hva forskning og erfaringer derimot viser, er at strafferettslige reaksjoner bidrar til stigmatisering og sosial utstøting, hvilket igjen vil kunne føre til økt rusmiddelbruk.

2. I innlegget påstås det at rusreformen vil ta vekk konsekvenser og at det ved avkriminalisering vil bli fritt frem bruk og pushing av narkotika i skolen, uten at noen som helt kan gripe inn.

Blir rusreformen vedtatt vil det fortsatt være forbudt å bruke og besitte narkotika. I stedet for straff, vil man måtte møte til rådgivende enhet i kommunen for hjelp og rådgivning. Er man under 18 år må man møte med foresatte. Dette er strengt og inngripende.

Det vil også fortsatt være politiets oppgave å både avdekke, beslaglegge og destruere ulovlige rusmidler. Salg av narkotika vil fortsatt være forbudt og straffbart.

3.Johannesen ser på ruskontrakter som et godt tiltak. Det må tilføyes at Korus Oslo har gått gjennom konsekvensene av ruskontrakter og funnet at de som kommer godt ut av det er de som uansett ikke ville fått problemer med sin rusmiddelbruk. De som ikke kommer godt ut av det, er de som har nok problemer fra før. Det er disse unge menneskene som bekymrer. De står i fare for å bli rusavhengige.

4. Johannessen påstår at rusreformen er bygd på liberalistiske prinsipper. Det er feil. Den er en sosialliberal reform, vi skal ikke straffe dem som står i fare for å få eller har et rusproblem. De skal hjelpes.

Det viktigste signalet vi sender til unge, hvis rusreformen blir vedtatt, er at vi ikke skal stigmatisere og brennmerke deg, og sende deg videre i ditt utenforskap, om du har brukt et illegalt rusmiddel. Du har verdi i deg selv og skal møtes med respekt, der du er. Ikke straffes, men få tilbud om hjelp, hvis du har behov for det. Slik tar vi best vare på våre unge – ikke ved å støte dem fra oss, men ved å gi dem omsorg, og senke terskelen for at de kan få hjelp, hvis det er det de trenger.

Bjørn Gunnar Husby, medlem Venstre

Kommentarer til denne saken