STRØMPRISER (Nettavisen): Strømprisene har roet seg ned etter en heller turbulent høst og vinter. Prisene svinger nå forholdsvis lite, og ligger på et betydelig lavere nivå enn da man fryktet for forsyningskrise i Europa denne vinteren.

Nå har Gudbrandsdal Energi (GE) utarbeidet en ny strømprisprognose for de neste 10 månedene, basert på hva «markedet» tror gjennom fremtidskontrakter.

Stabile priser

Det meste tyder nå på at vi vil få ganske stabile priser fremover:

– Det går mot vår, lavere forbruk, mer solkraft i systemet gjennom mars og forhåpentligvis lavere spotpriser fremover, sier Karl Einar Svor, produktsjef for kraft i GE.

Siden forrige prognose i slutten av januar, er den viktigste endringen at prisene i sør for Dovre (NO1, NO2 og NO5) har økt litt, mens prisene nordover er nedjustert litt. Dermed er prisforskjellene innad i Norge økt.

Litt av årsaken kan være at det er en viss frykt for at starten av mars skal bli uvanlig kald og vindstille. Fenomenet kalles ifølge Europower «plutselig stratosfærisk oppvarming» som ofte gir kaldt og tørt vær et par uker senere.

Lavere priser enn våre naboland

Prisene påvirkes nå av at det aller meste peker i riktig retning på overordnet plan.

– Kontinentale kraftpriser har kommet inn lavere og lavere, og norske vannkraftprodusenter reduserer nå sine vannverdier. Det reduserer spotprisen i det korte bildet. Fyllingsgraden i Sør-Norges største magasinfyllingsområde NO2, er ifølge NVE på 52,7 prosent, mot en medianverdi på 59,4 prosent. Det skal produseres mye vannkraft før snøsmeltingen starter. Dette for å gjøre plass til smeltevann, sier Svor.

– Gassmarkedet er i en helt annen tilstand i dag enn for seks måneder siden. I takt med økt LNG importkapasitet (flytende naturgass) i Tyskland, ser vi at den store frykten for gassmangel i Europa nå er borte. Gassprisen holder seg under 50 euro/MWh som er laveste priser siden høst 2021, påpeker han.

På det verste var gassprisen rundt 350 euro per MWh.

(Gassprisen prises i Europa i euro per teoretisk energimengde, det er ikke det samme som strømmengde).

Snøsmeltingen forventes å starte i månedsskiftet april/mai.

– Det er derfor grunn til å tro at kraftprisen i Sør-Norge kan holde seg under de kontinentale kraftprisene for å muliggjøre denne eksporten, sier han.

Det som kan være en joker fremover at kvoteprisen på CO₂ har økt ganske betydelig i det siste. Prisene har passert 100 euro per tonn for første gang. Det gjør det dyrere å produsere strøm basert på kull og gass.