Gå til sidens hovedinnhold

Så skjedde det igjen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Så skjedde det igjen. Psykisk syke, psykotiske og voldelige skaper overskrifter og nyhetsdekning. Denne gangen en mann, dømt til tvunget psykisk helsevern. På permisjon.

Den behandlingsansvarlige for vurderingen av å gi permisjon blir selvsagt gransket. Det sørger fylkeslege/statsforvalteren for. I etterpåklokskapens navn er alle enige om at vurderingen var feil. Konsekvensen ble fatal.

Problemet knyttet til lov om psykisk helsevern aktualiseres. For å gjøre det veldig enkelt: Det er vanskelig å holde folk tilbake, nekte permisjon eller utskrivelse. Dersom pasienten blir upsykotisk i institusjon faller ofte grunnlaget for å holde pasienten tilbake under tvang, bort. Utfordring nr. 2 er en diskusjon som juridisk og medisinsk kompetanse, helst ikke vil ta i.

Kortversjonen er: Psykotisk person kan ikke dømmes i strafferetten for straffbare handlinger utført i psykotisk tilstand. Kan ikke dømmes til fengsel, men kan dømmes til tvunget psykisk helsevern. Dette kalles “ Det medisinske prinsipp”.

Jeg mener dette prinsipp er modent for revurdering. Forslag: Straffbare handlinger utført av psykotisk person må dømmes til tvungen behandling i psykisk helsevern. Når behandlingen fører til at pasienten blir upsykotisk, bør han overføres til soning i fengsel. Soningstiden skal være lik strafferammen for straffbare handlinger utført av upsykotiske personer.

Kommentarer til denne saken