En enkel henvendelse til ordføreren i Karmøy Jarle Nilsen fikk ikke det svaret jeg hadde håpet på. Mitt enkle spørsmål var om kommunen ville flagge med samisk flagg 6 februar som er samefolkets dag. Svaret var nei. Jeg ble meget skuffet og provosert. Begrunnelsen var etter min mening meget vikarierende. Alle kunne samle seg under det norske flagget var svaret. Flott. Men gjelder det alle eller bare samene på Karmøy?

Jeg trakk i en svarmail til ordføreren frem en flagging som fant sted 3 august 2019. Da heiste Jarle Nilsen regnbueflagget sammen med en tidligere ordførerkandidat. Nå vil jeg bare først som sist si at jeg har ingen ting imot regnbueflagget og flagging med dette. Må bare flagges. Heller vil jeg ikke sette grupper opp mot hverandre. Men, hvorfor kunne ikke lesbiske og homofile samle seg under det norske flagget?

Så trekker ordføreren frem at hvis det hadde vært et lokalt arrangement i forbindelse med samedagen kunne han vurdert flagging. Jeg har etter avisinnslaget om denne saken fått meldinger om at mange barnehager i kommunen markerer dagen med forskjellige aktiviteter knyttet til samisk kultur. Jeg vet ikke hva ordføreren vil ha av markeringer, opptog med hornmusikk, reinkappkjøring, lassokasting?

Jeg husker tilbake til august 2019 hvor politikere klappet og heiet på hverandre i en sak om flaggheising. Slik jeg kjenner Karmøy politikerne så er det ikke så mye som skal til før tastaturene går varme, men i denne saken er det stilt som i grava fra de samme politikerne. Skal dette tolkes som at ordføreren har det politiske flertallet med seg?

Lihkku beivviin, Gratuler med dagen.