LUFTFART: Dette kommer fram i  «Plan for virksomheten 2016-2018» som Avinor onsdag leverte Samferdselsdepartementet.

I perioden 2017 til 2020 vil 15 av Avinors lufthavner omgjøres til fjernstyrte tårn styrt fra et senter i Bodø.

Avinor har bestemt hvilke flyplasser som får tårn som fjernstyres fra et senter i Bodø. Fem av dem er kjent fra før, og lista er nå utvidet med ytterligere ti.

De ti nye flyplassene er Namsos, Rørvik, Sogndal, Førde, Vardø, Svolvær, Molde, Haugesund, Bodø og Lakselv, opplyser Avinor torsdag.

– Tårnene er vurdert ut fra effekt for inntjening, gjennomførbarhet og investeringsbehov. Implementeringsrekkefølgen er ikke avgjort ennå, men planen er å ha alle de 15 tårnene i drift fra Bodø i 2020, forteller divisjonsdirektør Margrethe Snekkerbakken.

I april i fjor ble det kjent hvem som var de fem første på lista. Det var Mehamn, Berlevåg, Røros, Røst og Hasvik. De ansatte får tilbud om å bli overført til tårnsenteret, ifølge Avinor.

Løsningen med fjernstyrte tårn innebærer at Avinor plasserer kameraer og sensorer på flyplassene. Så samles tårnpersonell i et større senter, hvor man driver tårntjenesten til flere lufthavner samtidig. 

– Dette vil bidra til lavere kostnader for lufthavnene og sikre opprettholdelse av en landsomfattende lufthavnstruktur, i tråd med Avinors samfunnsoppdrag. Avinor har ambisjon om en betydelig økning i bruken av denne teknologien på norske lufthavner, skriver Avinor til departementet.

Avinor anbefaler å legge ut 10–20 tårn for konkurranse i perioden 2017–2023.

– Etablering av fjernstyrte tårn er et sentralt element i arbeidet med kostnadseffektiviseringen og har et potensial på 40–50 prosent kostnadsreduksjon, hevder Avinor.

Åpner for private aktører

Avinor vil legge til rette for økt bruk av private aktører gjennom konkurranseutsetting. Allerede i dag er nærmere 90 prosent av sysselsatte på Avinors lufthavner ansatt i andre selskaper.

Gjennom konsernets moderniseringsprogram blir flere alternative driftsmodeller som innebærer bruk av private aktører utredet. 

Det siste kan være godt nytt for framtiden til Haugesund lufthavn.

Radio 102 har intervjuet lufthavnsjef Tore Lillenes ved Haugesund lufthavn: Bodø kan ta kontrollen over Helganes