Ved lufthavnene i Stavanger, Haugesund, Alta, Svolvær, Sandnessjøen, Honningsvåg, Sandane og Rørvik vil det ikke kunne avvikles trafikk etter klokken 10 fredag morgen hvis det blir streik, opplyser Avinor. I Stavanger vil også offshoretrafikken stoppes av en eventuell streik.

Streikeuttaket gir i første omgang ingen konsekvenser for trafikken ved lufthavnene i Oslo, Bergen og Trondheim.

– Store deler av lufthavn-nettverket vil bli preget av dette i en hektisk ferietid. Avinor har ikke mer informasjon å gi på det nåværende tidspunkt, og vi ber de reisende holde seg oppdatert via sitt flyselskap eller våre nettsider, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Høeg Ulverud.

Forhandler om pensjon

Det er mekler Mats Wilhelm Ruland hos Riksmekleren som sammen med partene må finne en løsning innen midnatt for å unngå at mange reisende må starte ferien sin med kansellerte fly.

Sentralt i uenigheten er om arbeidstakerne fortsatt skal ha forhandlingsrett når det gjelder pensjonsordning. Ifølge LO Stat er de blitt møtt med krav om å frafalle denne retten.

– I meklingen for to år siden ble vi enige om å forhandle fram en ny pensjonsordning, men Avinor står fortsatt på at vi skal gi fra oss forhandlingsretten. Siden ledelsen ikke aksepterer at vi skal ha ei hånd på rattet i forhandlinger, er mekling og en eventuell streik eneste mulighet vi har for å sikre ansattes avtalte rettigheter, sier nestleder Fredrik Oftebro i NTL.

 

Fristen utløper ved midnatt natt til fredag, men erfaringen de seneste årene, er at slike frister har underordnet betydning, såfremt meklingsmannen og partene mener det fortsatt er noe å snakke sammen om.

– Sikter på en løsning

– Delta går konstruktivt inn i meklingen med sikte på å få til en løsning. Samtidig er vi klare på hva vi må få innfridd for å skape grunnlag for en meklingsløsning, sa Lizzie Ruud Thorkildsen, 1. nestleder i Delta og leder for YS Spekter, før meklingen startet torsdag formiddag.

Hun beklager at tredjepart blir rammet ved en eventuell streik.

– Vårt mål er først og fremst å ramme arbeidsgiver, og vi beklager at dette også vil ramme tredjepart. Vi forventer at arbeidsgiver bruker adgangen til å søke om dispensasjon slik at en konflikt ikke går ut over liv og helse, sier Thorkildsen.

Til sammen vil 240 personer gå ut i streik hvis det ikke blir enighet i meklingen. LO Stat har tatt ut 196 medlemmer i Norsk Tjenestemannslag (NTL), og YS Spekter har tatt ut 44 medlemmer i Delta Luftfart.

Flertallet av dem som blir tatt ut ved en eventuell konflikt, jobber i plass-, brann- og redningstjenesten på flyplassene. Men det er også tatt ut personell ved tre kontrollsentraler.

Forhandlingene ble brutt 12. juni i år. Bakgrunnen er ifølge Delta at arbeidsgiver ensidig ønsker å skifte fra Statens pensjonskasse til innskuddspensjon.

Fakta om en mulig luftfartsstreik

LO Stat vil ta ut 196 medlemmer i Norsk Tjenestemannslag (NTL) og YS Spekter vil ta ut 44 medlemmer i Delta Luftfart i streik fredag fra kl. 10 hvis det ikke blir enighet under meklingen.

Disse lufthavnene kan ikke avvikle trafikk:

* Alta lufthavn (19 fra NTL, 3 fra Delta)

* Haugesund lufthavn (17 fra Delta)

* Honningsvåg lufthavn (10 fra NTL)

* Rørvik lufthavn (9 fra NTL)

* Sandane lufthavn (11 fra NTL)

* Sandnessjøen (15 fra NTL, 1 fra Delta)

* Stavanger lufthavn (81 fra NTL, 9 fra Delta)

* Svolvær lufthavn (8 fra NTL, 5 fra Delta)

Disse lufthavnene blir det tatt ut ansatte i streik, men trafikkavviklingen vil fortsette:

* Bodø kontrollsentral (2 fra Delta)

* Harstad/Narvik lufthavn (1 fra Delta)

* Oslo lufthavn (25 fra NTL, 4 fra Delta)

* Avinor flysikring (4 fra NTL)

* Avinor hovedkontor (14 fra NTL)

Kilde: LO Stat/Delta/Avinor