Dette har kostet Vegvesenet over 30 millioner kroner

Av

– Det er krevede og dyrt å utvikle nye IT-systemer.