Skyss: Håpar å ha ei bestillingsløysing tilgjengeleg innan rimeleg tid

Skyss seier at dei kjenner godt til at det til tider er fullt på båten. Dei vil prøva å finna ei ordning med førehandsbestilling av plass.