Samferdselsministeren: – Trist dersom Rogaland nå skaper usikkerhet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) 
Arkivfoto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Arkivfoto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skriver i en epost at han er positiv til å møte fylkespolitikerne om saken.

– Jeg synes det er trist dersom Rogaland nå skaper usikkerhet rundt finansieringen av prosjektene, sier ministeren.

Ifølge Solvik-Olsen er det ikke er gjort endringer i lovverket vedrørende muligheten til å drive privat ferjevirksomhet, og staten kommer fortsatt ikke til å bidra med finansiering av eventuell privatferjevirksomhet. Rogfast og Ryfast er framforhandlet over mange tiår, de er behandlet og vedtatt i Stortinget, og er bredt ønsket i regionen.

«Regjeringens politikk har bidratt til å styrke økonomien i tunnelprosjektene.  Disse to prosjektene vil få rundt 2,5 milliarder kroner i økte statlige bidrag for å redusere bomtakstene, som følge av at regjeringen har innført en tilskuddsordning for å redusere bompengebelastningen. Dette er ordninger som de styrende partier i Rogaland var imot, men pengene vil uansett tilfalle prosjektene», opplyser samferdselsministeren.

Han mener erfaringene med bygging av ferjeavløsningsprosjekt, er at trafikkveksten er langt høyere enn opprinnelige prognoser tilsier:

«De fleste steder er bomstasjoner fjernet lenge før tiden. Når politikere i Rogaland så lenge har snakket om hvor gode effekter prosjektene vil gi for regionen, så er det litt rart å høre hvor pessimistiske de nå blir når prosjektene skal realiseres. Jeg velger likevel å tro at fylkespolitikerne i Rogaland vil stå fast med prosjektene.»

Artikkeltags