Samlet kommunestyre sender anmodning til Olje- og energidepartementet

Et samlet kommunestyre i Tysvær sender nå en anmodning til Olje- og energidepartementet, der de ber om å få vurdert om behandlingen av vindkraftkonsesjonen for Tysvær vindkraftverk har fulgt energiloven og forvaltningslovens krav. De lurer også på hvorvidt det foreligger feil og mangler i konsesjonen.