Etter å ha lest Winje sin kronikk 26. april med tittelen: Hvem skal ta ansvar for barnets beste når barn krenkes i skolen, mener vi at vi som samfunn ikke kan være bekjent av at våre barns sikkerhet og rettigheter ikke blir ivaretatt av skole og skoleeier. Sånn skal vi ikke ha det.

I Winje sin kronikk står det at saken gjelder en skole på Haugalandet.

Vi er flere foreldre som er kjent med saken og vi mener det er viktig å få frem at saken gjelder vår skole (Gard skole). En skole som har hatt lange tradisjoner for å sette barn og deres trygghet i høysetet, ser nå ut for å ha endret sin tradisjon. Saksgangen er kritikkverdig, og vi spør oss om Haugesund Kommune egentlig har en handlingsplan når varslingssaker meldes inn?

Haugesund kommune har slik vi leser det i Winje sin kronikk tydeligvis ikke et vanntett system som verner om barn og ivaretar «barnets beste» ut fra lovverket.

Når systemet svikter, må vi som voksne og ansvarlige foreldre, naboer og medmennesker ta vårt ansvar og stå sammen i slike saker som dette. Vi må si fra at dette finner vi oss ikke i. Winje påpeker i kronikken at saksgangen allerede er i overkant utstrukket ut i tid.

Det er derfor på høy tid at politikerne og de som sitter med «makten» i Haugesund kommune nå raskt agerer og tar dette på alvor. Kommunen kan ikke være kjent av at flere barn blir utsatt for unødvendig lang saksgang som følge av systemsvikt. Vi krever handling nå.