Får erstatning for støvplager, men ikke for ugras

Grunneieren får erstatning for ved som gikk tapt, bruk av hans veg over 120 meter og utvask av to bolighus etter støvplagen fra anleggsarbeidet. Han hadde sett for seg mer.