I vår startet gyteklare laks og sjøørret ferden opp Etneelva. I elva er det montert ei fiskefelle, hvor uønskede individer som pukkellaks og oppdrettslaks lukes ut, for å ta vare på den naturlige villaksstammen. I fella har Havforskningsinstituttet montert et kamera, som Haugesunds Avis har fått gleden av å bruke. Følg laksens spennende ferd opp elva her.