SOLA: Se Solamøtet 2019 fra klokka ni. Vi videreformidler sendingen fra NRK. Gunnar Morsund er programleder.

Rogaland er et fylke med høy verdiskaping og lange tradisjoner for samarbeid og handel med resten av verden. Verdens utfordringer er våre utfordringer. Økte spenninger, proteksjonisme, polarisering og større ulikhet skaper usikkerhet om framtiden. Samtidig vokser nye økonomier fram, flere kommer ut av fattigdom og teknologien gir oss mange ulike muligheter både i privat og offentlig sektor.

Olje- og gassindustrien har representert stor velstandsøkning i Rogaland. Da oljeprisen falt, ble vi for alvor klar over hvor avhengige vi er av denne industrien. Har vi lært av dette nå som pilene peker oppover?

FNs siste klimarapport tegner et dramatisk bilde av nær framtid om vi ikke endrer radikalt på livene våre. På hvilke måter skal vi lokalt bidra til en renere verden? Solamøtet viser hvilke grep Rogaland tar for å sikre fortsatt velferd, vekst og arbeidsplasser.

Program – mandag 14. januar

Programleder Tone Grindland – NHO Rogaland 

09.00 – 10.30 Del 1

Åpning

Artist Jeremaya Abraham John

Velkommen – Solamøtet 2019

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, Rogaland fylkeskommune 

Norge og det globale politiske bilde

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Vi og verden

Ole Erik Almlid – administrerende direktør i NHO

Langsiktig verdiskaping på norsk sokkel

Arne Sigve Nylund – Equinor

Fra jord til bord – dyrking av verdensmestere

Sven Erik Renaa -Renaa Restaurant

Roger Joya – Sabi Omakase

Vicky Green Samuelsen – Eir og Norway

10.30 – 11.00 Pause

11.00 – 12.30 Del 2

Disse bærekraftsmålene har Norge forpliktet seg til

Bård Vegar Solhjell – WWF

Klimakrisen gir muligheter for næringslivet i Rogaland

Øystein Dørum – NHO

Klimasamarbeid i Sauda

Olaf Barstad – Bellona

Paneldebatt om offentlige innovative innkjøp – hvem tar regninga? 

Gunn Marit Helgesen – KS

Christine Sagen Helgø – Stavanger kommune

Ingvald Løyning – Det Stavangerske Dampskibsselskab 

Odd Aksland – Kolumbus 

12.30-13.30 Lunsj

13.30 – 15.00 Del 3

Digitale grep for norsk verdiskaping 

Morten Dalsmo – Sintef

Utenrikstjenestens bistand til norske bedrifter

Marianne Hagen – Utenriksdepartementet

Kan Rogaland ta en global posisjon innen spillutvikling? 

Gøran Myrland – Misc Games

Innovasjonspartnerskap i offentlig sektor 

Per Kristian Vareide – Stavanger kommune

Atle Jensen – Topro

Pasientens helsetjeneste: fire eksempler på digitale innovasjoner

Inger Cathrine Bryne – Stavanger Universitetssykehus

Et digitalt lykkeland? Nye muligheter i en digital tid

Kimberly Lein-Mathisen – Microsoft Norge

15.00-15.30 Pause

15.30 – 17.00 Del 4

Nye muligheter for norsk industri – hav og teknologi

Jonas Gahr Støre – leder av Arbeiderpartiet

Grønne muligheter i en blå næring

Hege Økland – Maritime Clean Tech

Superklyngen for landets største industri

Tor Arnesen – Norwegian Energy Solutions

Paneldebatt om norsk industri i utvikling

Jonas Gahr Støre – leder av Arbeiderpartiet

Tor Arnesen – Norwegian Energy Solutions 

Hege Økland – Maritime CleanTech 

Angriper plastutfordringene i verden med ny teknologi 

Simen Knudsen – Empower

Blokkjedeteknologi og digitalt eierskap

Chunming Rong – bitYoga

17.00 Konferanse slutt