Et lite jetfly stiger raskere til himmels enn et stort. Slik begynner ikke bare fortellingen om Trygve Seglem, men også om landet som nylig tildelte ham «Finlands løves Orden ridder av 1. klasse».

Da denne ordenen ble innstiftet av president Risto Ryti i 1942, var lille Finland i en fortsettelseskrig mot Sovjetunionen etter først å ha blitt angrepet av samme i Vinterkrigen fra desember 1939 til mars 1940. I denne krigen vant finnene seg et ry de maktet å ta vare også etter tunge krigsår på tysk side fra 1941 til 1944. Finland utviklet i etterkrigsårene en langt sterkere økonomi enn det store nabolandet i øst, klarte å videreutvikle denne økonomien etter Sovjetunionens sammenbrudd, et land finnene tross alt hadde handlet mye med, og står i dag som et land som er sterkt ønsket som medlem av NATO. La oss håpe dette løser seg raskt til tross for Erdogans Tyrkia.

I 1942 trengte Finland venner og støttespillere kanskje mer enn noen gang tidligere. Derfor opprettelsen av «Løveordenen». I dag trenger landet også venner og støttespillere. Derfor tildelingen av «Finlands løves Orden ridder av 1. klasse», eller «Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden» som ordenen heter på svensk-finsk, til Trygve Seglem. Eller i alle fall indirekte slik. Den direkte foranledningen var at skipsrederen fra Haugesund har vært honorær konsul for Finland siden 2007, altså i femten år, og da han ble det, var det ikke minst på grunn av hans omfattende nettverk i den norske, maritime næringen og i Norge for øvrig. Dette nettverket har han stilt til disposisjon for Finland, ikke minst for finsk, maritimt næringsliv.

Men Trygve Seglem har også selv gjort forretninger med finnene. Skroget til en av de to første bøyelasterne i Knutsen O.A.S. Shipping, Anna Knutsen, ble bygget i Finland. Det var da fugl Fønix steg opp fra asken. Litt senere gjorde han befraktningsavtaler på to kjemikalietankere med det finske energiselskapet Neste og kjøpte også i 1996 en bøyelaster av Neste hvor de finske sjøfolkene om bord kom til å seile for Knutsen i flere år. Han har også lenge hatt et kundeforhold til Wärtsilä.

– De beste du kan gjøre forretninger med er finnene. Et ord er et ord. Det sier jeg i utallige forretningsmøter. Jeg er stolt av å være finsk konsul, sa Trygve Seglem i sin takketale.

Et lite jetfly stiger som sagt raskere til himmels enn et stort. Med sitt personlige driv har Trygve Seglem utviklet et rederi som ikke bare er blitt blant de største i Norge, men som har og tar ledende posisjoner i bøyelast og LNG internasjonalt. Knutsen O.A.S. Shipping bygger i dag 28 skip til en samlet investering på mellom 55 og 60 milliarder kroner. Rederiet er personlig ledet. Det er en viktig forklaring bak suksessen. Men folkene i Knutsen O.A.S. er like viktige som Seglem. Finland hadde ikke vunnet vinterkrigen uten sin ukjente soldat. Vi har mye å takke Väinö Linna for som har udødeliggjort den enkle soldatens innsats.

Den finske ambassadøren til Norge, Mikael Antell, tildelte «Løveordenen» til Trygve Seglem i sin residens i Oslo tilstøtende selve ambassaden. Under sommerblå himmel utenfor vaiet det finske flagget med den finske riksløven midt i det blå korset på hvit bakgrunn. Residensens eksteriør var umiskjennelig Arnstein Arneberg. Interiøret var umiskjennelig finsk. Finsk design med fellesskapet mellom finsk og norsk natur som et bærende element. Dessuten utlånte, finske malerier fra Norges Nasjonalgalleri. Berndt Lindholm, Pekka Halonen og Lennart Segerstråle.

Jeg savnet bare Akseli Gallen-Kallela. Han har fremfor noen tolket det urfinske i sine kunstneriske fremstillinger av innholdet i det finske nasjonaleposet «Kalevala». Gallen-Kallela eller ikke. Trygve Seglems favorittkunster er norske Håkon Bleken. Vel, i kunsten ligger uansett en urkraft som har gjort Finland til hva det er og som bidrar til den kreativiteten Trygve Seglem besitter og som han er avhengig av i sine forretninger. Slik er i alle fall mitt perspektiv. Ja gjerne slik om du vil, at det er utformet fra et fly i stor høyde hvor konturene avtegner seg på en ny måte. Men egentlig i svimlende avstand fra den jordiske virkeligheten. Det får så være. Et ord er et ord, og slik lyder mine ord.