SHIPPING: Boten er allerede betalt, opplyser Økokrim i en pressemelding.

Selskapet forsøkte i februar 2017 å seile skipet «Tide Carrier» fra Høylandsbygd i Kvinnherad til opphogging på en strand i Gadani i Pakistan – uten tillatelse fra Miljødirektoratet.

Selskapet Wirana Shipping Corporation Pte. Ltd. var såkalt «commercial manager» for seilasen og bestemte hvor den skulle gå til, hvilket formål og hvordan den skulle gjennomføres. Selskapets virksomhet er blant annet å kjøpe opp utrangerte skip og selge dem til opphoggingssteder på strendene i India og Pakistan.

Tide Carrier hadde ligget ti år i opplag før seilasen.

Etter to dager fikk skipet motorproblemer og kom i drift utenfor Jærstrendene. Miljømyndighetene nektet da skipet å forlate Norge uten tillatelse.

Forelegget omfatter flere tilfeller av uriktig forklaring til offentlig myndighet. Det omfatter også brudd på forurensningsloven ut fra den forurensningsfare seilasen innebar. Ifølge Kystverket var det overhengende fare for akutt forurensning da skipet kom i drift. På skipets tanker var det blant annet 1.500 kubikkmeter oljeholdige væsker.

Miljødirektoratet innga anmeldelse i saken i april 2017 og Kystverket i mai 2017. Saken har vært etterforsket sammen med Vest politidistrikt.

LES OGSÅ:

Har fått pengene på konto. Nå går «skandaleskipet» til opphugging.

I morgen kan du se denne miniferga i sundet

Vil ha skipsfarten til å bidra mer for miljøet

Saka om «Harrier» til Økokrim

Nå skal «Harrier» flyttes

Eide Marine anmeldt av Miljødirektoratet

Tide Carrier politietterforskes

Melder om kritikkverdige forhold om bord

Kan havne i retten

Hun får ikke reise fra Norge

Dykkere har funnet omfattende skader

Tide Carrier ba aldri om hjelp

Gammel smøreolje var trolig årsaken til havari

Tide Carrier slepes mot Gismarvik

Kan ikke slepe Tide Carrier før torsdag

Gjenvinning vil hjelpe rederiet med skandaleskipet